Ne İş yaparım?

  GELECEĞİ OLUŞTURMAK…   

Yıllardır anlaşılması pek de zor olan değişikliklerle yüz yüze geliyoruz. Bunlar ekonomik değişiklikler değil. Hatta teknolojik değişikliklerde değil. Demografide, politikada, toplumda, felsefede ve hepsinin ötesinde de dünya görüşünde meydana gelen değişiklikler.   

Değişimleri görmezlikten gelip yarının bugün gibi olacağını varsaymak…   

Eğer hala böyle düşünüyorsanız, rekabet avantajı sağlama ve sürdürülebilir verimlilik konusunda sıkıntılı günler sizi bekliyor demektir.   Geleceği oluşturmaya çalışmak oldukça risklidir, ancak; bunu denememek daha da risklidir!      

Tüm ekonomilerde önemli olmalarına karşın kurumsallaşamayan şirketlerin ömrü ne yazık ki az oluyor. Çoğunluğu birinci kuşak – kurucu kapanı- batıyor ya da el değiştiriyor, üçüncü  kuşağa kadar gidenlerin sayısı çok az.   

Başarılı olanlara bakınca, değişimleri başarı ile yönetebildiklerini görüyorsunuz yani; bu şirketlerde temel kural şu oluyor: sürprizlere yer yok… 

  İşletmenin temel unsurları,    

 • görevi
 • değerleri
 • performans tanımı ve sonuçları söz konusu olduğunda, sürekliliği sağladıklarını görüyorsunuz.Değişim liderinin girişiminde değişim sabit olduğundan temel unsurlar güçlü olmalıdır.   Son olarak, değişim ve süreklilik arasındaki denge; ücretlerde, takdir ve ödüllendirme de de sağlanmalıdır. Üst yönetim bir yana, bir alt kademedeki yöneticilere ulaşamayan ve hatta santral operatörünü aşamayan başarılı mucitlerin yeni bir şeyler yaratamayacağından haberimiz var.   

Öğrenilmesi gereken şey, kuruluşun sürekliliği ödüllendirmesi gerekliliğidir. 

Bu da kuruluşun yararına sürekli iyileştirme yaparak takdir ve saygı göstermekle olur.   


METODOLOJİ     

 • Kurum      ihtiyaç analizi (SWOT/KEFE Analizi)
 • Değişim      ve dönüşüm ihtiyaçlarının tespit edilmesi
 • Kuruluş      yönetimi ile gereksinimlerin paylaşılması
 • Proje      başlıklarının oluşturulması
 • Kurum      içi proje ekibi oluşturulması
 • Değişim      proje eylem planının ekipler ile birlikte oluşturulması
 • Proje      başlıklarında değişim eylemlerinin yürütülmesi
 • Dönemsel      raporlama
 • Proje      sapmalarına karşı sürekli düzeltici eylemlerin planlama ve icrası

ÜRÜNLER    

 • Süreç      analizleri ve tasarımları
 • İş      analizleri
 • İş      ve görev tanımlarının hazırlanması 
 • Organizasyon      yapısının oluşturulması
 • İş      değerlemesi  (job evaluation &      grading)
 • Ücret      skalalarının oluşturulması
 • Performans      sisteminin kurulması
 • Performans      kriterlerinin oluşturulması (KPI oluşturulması)
 • İç      yönetmelikler, politika ve prosedürlerin hazırlanması
 • Yetki      ve sorumluluk tanımlarının yapılması
 • Yetkinlik      modeli ve yetkinliklerin oluşturulması
 • Mevcut      – olması gereken yetkinlik analizleri
 • İç      müşteri memnuniyeti analizleri

EĞER KURUMSALLAŞMA ARZUSUNDA OLAN BİR AİLE ŞİRKETİ İSENİZ,   SİZE UYGUN DİĞER ÜRÜNLERİMİZ    

 • Aile      anayasasının oluşturulması
 • Aile      – Yönetim ilişkisinin belirlenmesi
 • Aile      konseyinin oluşturulması
 • Çatışma      Yönetimi sisteminin oluşturulması
 • Devir      planlarının yapılması

Unutmayınız ki; kurumsallaşma demek patronların işi tamamen profesyonellere bırakması anlamına gelmez…   


M.Gürşan Gürel, Kurucu Kapanına girmenizi önleyici yapısal değişimlerle sizi desteklemektedir.      

Ne İş Yaparım? (docx)

İndirme